Tiberius 2-sṳ Constantine (Lâ-tên-ngî: Flavius Tiberius Constantinus Augustus, 520-ngièn - 582-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (574-ngièn - 582-ngièn chhai-vi).

Tiberius 2-sṳ Constantine.


Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá