Tiberius 2-sṳ Constantine

Tiberius 2-sṳ Constantine (Lâ-tên-ngî: Flavius Tiberius Constantinus Augustus, 520-ngièn - 582-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (574-ngièn - 582-ngièn chhai-vi).

Tiberius 2-sṳ Constantine.


Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯