Theodosius 2-sṳ

Theodosius 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Theodosius Junior Augustus, 401-ngièn - 450-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (402-ngièn - 450-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯