Theodosius 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Theodosius Junior Augustus, 401-ngièn - 450-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (402-ngièn - 450-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá