Thai-fa Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Thai-fa Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (大化瑤族自治縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Hò-chhṳ̀-sṳ só kón-hot ke Yen.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯