Tao-chhu̍k

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tha̍t-ngu-tshu̍k)

Tao-chhu̍k fe̍t-tsá ham-cho Yami-chhu̍k, he Thòi-vàn Ngièn-chhu-mìn‎, fûn-phu tshai Làn-yí, Thòi-tûng-yen tén-tén yen kin-nui, ngìn-khiéu thai-yok ńg-tshiên sâm-pak ngìn.

Tao-chhu̍k