Đồng Hới Kî-chhòng

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thùng-hói Kî-chhòng)

Thùng-hói gi-cóng (同海機場, Ye̍t-nàm-ngî: Sân bay Đồng Hới ) he Ye̍t-nàm Kóng-phìn-sén gi-cóng.

Thùng-hói gi-cóng
Thùng-hói gi-cóng

航運和路線編輯

 
同海機場
  1. Dong Hoi airport put into use, (Yîn-ngî)
  2. Dong Hoi airport put into use, (Yîn-ngî)
  3. Vietnam Airlines opens Ho Chi Minh City-Dong Hoi air route