Staurakios (778-ngièn - 812-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (811-ngièn - 812-ngièn chhai-vi).

Staurakios.

Kâ-chhu̍k poi-kín 編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn 編輯

Sâng-phìn kién-kie 編輯

Chhâm kháu vùn-hien 編輯

Ngoi-phu lièn-chiap 編輯

Chhâm-siòng 編輯