Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (1781-ngièn 7-ngie̍t 6-ngit-1826-ngièn 7-ngie̍t 5-ngit) he Yîn-koet chhṳ̍t-mìn sṳ̀-khì chhung-yeu ke chṳn-chhṳ-kâ. Sîn-kâ-po hói-kóng sàng-sṳ ke chhóng-kien-chá (1819-ngièn) , Yîn-koet yén-tûng chhṳ̍t-mìn ti-koet ke thien-kî ngìn chṳ̂-yit. Kì ke chú-yeu kung-hien pâu-koat kien-li̍p Sîn-kâ-po sṳ̀n-vì Êu-chû lâu Â-chû chṳ̂-kiên ke koet-chi kóng-héu.

Stamford Raffles.