Sṳ̂-ngim-thòng, Kông ke Ngit-ki

Sṳ̂-ngim-thòng, Kông ke Ngit-ki (사임당, 빛의 일기) he Hòn-koet SBS pô-chhut ke lièn-sa-khia̍k.

Sṳ̂-ngim-thòng, Kông ke Ngit-ki
사임당, 빛의 일기
Phiên-khia̍k Park Eun-ryung
Thô-yên Yoon Sang-ho
Chú-yên Lee Young-ae
Song Seung-heon
Yang Se-jong
Oh Yoon-ah
Chṳ-chok koet-kâ  Hòn-koet
Ngî-ngièn Hòn-koet-ngî
Si̍p-sú 28
Chhòng-thu yok 60 hūn-cheng
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho SBS
Pô-chhut koet-kâ  Hòn-koet
Pô-chhut ngit-khì 2017-ngièn 1-ngie̍t 26-ngit  (2017-01-26)-2017-ngièn 5-ngie̍t 4-ngit  (2017-05-04)