Sî Yin-thu Khiùn-tó he Caribe Thi-khî sông ke yit chak khiùn-tó, pâu-hàm Lucayan Khiùn-tó, Thai Antilles Khiùn-tó lâu Séu Antilles Khiùn-tó.