Sî-khî Lièn-mèn (NBA)

Sî-khî Lièn-mèn (Yîn-ngî: Western Conference), fe̍t-chá fân-yi̍t cho Sî-phu Lièn-mèn, he NBA ke yit ke lièn-mèn (Conference), tái-ha yû Sî-pet Chû, Thai-phìn-yòng Chû lâu Sî-nàm Chû 3 ke chû.