Sṳ̀n-tû-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sàng-tû-sṳ)

Sṳ̀n-tû-sṳ (成都市, Si-chhôn-fa: Céndūsì), he Chûng-koet Si-chhôn-sén sén-fi, vi fu sén-kip sàng-sṳ. Sṳ̀n-tû-sṳ chhai Si-chhôn-sén chûng-phu.

Sṳ̀n-tû-sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯