Rutul-chhu̍k (Rutul-ngî: Myhabyr), he Pet Kô-kâ-sok. Họ sống ở DagestanAzerbaijan. Tổng số lượng: 55,000-60,000.

Ngoi-phu lièn-kiet (外部連結)Phiên-siá