Dagestan Khiung-fò-koet

Dagestan Khiung-fò-koet (Avar-ngî: Дагъистаналъул Республика ; Dargin-ngî: Дагъистанес Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Dagestan Khiung-fò-koet mien-chit 50,300 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,910,249 (2010-ngièn), sú-tû Makhachkala. Dagestan Khiung-fò-koet Avar-ngìn cham ngìn-khiéu 29.4%, Dargin-ngìn cham 17.0%,Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 3.6%.

Dagestan Khiung-fò-koet Koet-khì
Dagestan Khiung-fò-koet Koet-fui
Dagestan Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯