Reus he Sî-pân-ngà Tarragona-sén Catalonia Chhṳ-chhṳ-khî ke yit-ke sṳ-chṳ́n, yit-chhṳ̍t he Tarragona-sén thi-ngi thai sàng-sṳ. Chúng mien-chit 53 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 89,006-ngièn (2001-ngièn thúng-kie), ngìn-khiéu me̍t-thu 1679-ngìn/phìn-fông kûng-lî.

Reus
Reus
Reus Khì-chì
Reus Vûn-chông

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Chiá-moi sàng-sṳ 編輯