Reus
Reus
Reus Khì-chì
Reus Vûn-chông

Reus he Sî-pân-ngà Tarragona-sén Catalonia Chhṳ-chhṳ-khî ke yit-ke sṳ-chṳ́n, yit-chhṳ̍t he Tarragona-sén thi-ngi thai sàng-sṳ. Chúng mien-chit 53 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 89,006-ngièn (2001-ngièn thúng-kie), ngìn-khiéu me̍t-thu 1679-ngìn/phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá