Pyeongchang Khiun

Pyeongchang Khiun (Hòn-ngî: 평창군/平昌郡) he Hòn-koet Gangwon Tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 1,463.65 phìn-fông kûng-lî, 2008-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 43,706-ngìn.

Pyeongchang Khiun.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯