Phû-lî-tsṳ́n

Phû-lî-tsṳ́n (埔里鎮) he Thòi-vân Nàm-thèu-yen ke yit-ke tsṳ́n. Thòi-vân pún-tó thi-lî chûng-sîm, thi-hìn chet su̍k-yî tién-hîn ke Ham-lo̍k phùn-thi thi-hìn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-tsi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Tsṳn-tshṳ編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯