Khôi-khí chú sién-tân
Phâng Tet-fài

Phâng Tet-fài (彭德懷, 1898-ngièn 10-ngie̍t 24-ngit - 1974-ngièn 11-ngie̍t 29-ngit), Fù-nàm Siong-thâm ngìn, he Chûng-koet chhut-miàng ke kiûn-sṳ-kâ. Khì he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet 10-thai ngièn-soi chṳ̂-yit.