Pet Ossetia-Alania Khiung-fò-koet

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet)

Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet (Ossetia-ngî: Республикӕ Цӕгат Ирыстон) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet mien-chit 8,000 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 712,980 (2010-ngièn), sú-tû Vladikavkaz. Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet Ossetia-ngìn cham ngìn-khiéu 65.1%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 20.8%.

Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet Koet-khì
Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet Koet-fui
Pet Ossetia–Alania Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá