Oryol-chû

Oryol-chû (Ngò-ngî: Орло́вская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Oryol-chû ke mien-chit he 24,700 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 786,935-ngìn, sú-fú Voronezh. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 96.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.0%.

Oryol-chû Khì-chì
Oryol-chû Vûn-chông
Oryol-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯