Noordoostpolder

Noordoostpolder he Hò-làn Fut-lòi-fuk-làn‎-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 595.43 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 46,450 ngìn.

Noordoostpolder.
Coat of arms of Noordoostpolder.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯