Nizhny Novgorod-chû

Nizhny Novgorod-chû (Ngò-ngî: Нижегоро́дская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Nizhny Novgorod-chû ke mien-chit he 76,900 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 3,310,597-ngìn, sú-fú Nizhny Novgorod. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 95.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.5%.

Nizhny Novgorod-chû Khì-chì
Nizhny Novgorod-chû Vûn-chông
Nizhny Novgorod-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯