Rzeszów

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngie̍t-sû-fû)

Ngie̍t-sû-fû (Pô-làn-ngî: Rzeszów, Tet-ngî: Reichshof) he Pô-làn tûng-nàm-phu ke yit-chho sàng-sṳ, vi-yî Vì-sṳ̂-vok-khiet-hò lióng-ngan. Ngie̍t-sû-fû he Pô-làn chhùng-yeu ke kûng-ngia̍p tû-sṳ, vi-yî Khiet-là-khô-fû lâu Li-vok-fû lióng-chho chhùng-yeu tû-sṳ ke chûng-kiên, kâu-thûng fat-tha̍t, yû thiet-tho chhâ-liòng chṳ-chho tén sán-ngia̍p. Ngie̍t-sû-fû chhṳ Khiu-sa̍k-hi Sṳ̀-thoi vân-khì khôi-sṳ́ yû-ngìn kî-chhu. 1772-ngièn kôa-fûn Pô-làn chṳ̂-heu, Ngie̍t-sû-fû pûn va̍k-ngi̍p O-thi-li Ti-koet, heu kûi-su̍k O-hiûng Ti-koet. Ngie̍t-sû-fû chhai chan-heu fat-chán vì kûng-ngia̍p tû-sṳ.

Rzeszów.
Rzeszów.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá