Ngi-ngi-pat Sṳ-khien

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngi-ngi-pat sṳ-khien)

Ngi-ngi-pat Sṳ-khien he Thòi-vân chhai 1947-ngièn 2-ngie̍t fat-sâng ke phìn-mìn fán-khong Chûng-fà Mìn-koet ke hí-ngi sṳ-khien. 2-ngie̍t 28-ngit, pûn Chûng-fà Mìng-koet chṳn-fú chṳ́n-ap.

Ngi-ngi-pat Sṳ-khien