New Guinea

New Guinea (Yîn-ngî: New Guinea) chhai Au-chû yî pet, he sṳ-kie sông thi-ngi thai tó-yí. New Guinea chhai kûng-ngièn chhièn 5000-ngièn sṳ̀ yìn-yèn lâu Au-chû siông-lièn.

New Guinea.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯