Namyangju Sṳ

Namyangju Sṳ (Hòn-koet-ngî: 남양주시/南楊州市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 460 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 581,629-ngìn.

Namyangju Sṳ.
Namyangju Sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯