Namyangju Sṳ (Hòn-koet-ngî: 남양주시/南楊州市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 460 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 581,629-ngìn.

Namyangju Sṳ.
Namyangju Sṳ.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá