Nàm-chhûng-sṳ

Nàm-chhûng-sṳ (南充市) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén tûng-pet-phu só kôn-hot ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 12,479 phìn-fông chhiên-mí, 2006-ngièn ngìn-khiéu 7,330,000-ngìn.

Nàm-chhûng-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯