Michael 2-sṳ (770-ngièn - 829-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (820-ngièn - 829-ngièn chhai-vi).

Michael 2-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín 編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn 編輯

Sâng-phìn kién-kie 編輯

Chhâm kháu vùn-hien 編輯

Ngoi-phu lièn-chiap 編輯

Chhâm-siòng 編輯