Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern, he Tet-koet tûng-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Mecklenburg-Vorpommern thú-thi mien-chit vi 23,174 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 1,652,000 (2009-ngièn), sú-fú Schwerin.

Mecklenburg-Vorpommern.
Mecklenburg-Vorpommern Khì-chì.
Mecklenburg-Vorpommern Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯