Mazandaran-sén

Mâ-sông-tha̍t-là-sén (Pô-sṳ̂-ngî:استان مازندران) he Yî-lóng sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂ yit. Kì hâm-koi lióng-van sâm-chhiên chhit-pak phìn-fông kûng-lî.

Mazandaran-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Vhṳn-chhṳ編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Siông-kôan thiàu-muk編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯