Marcian (Lâ-tên-ngî: Flavius Marcianus Augustus, 392-ngièn - 457-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (450-ngièn - 457-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá