Marcian (Lâ-tên-ngî: Flavius Marcianus Augustus, 392-ngièn - 457-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (450-ngièn - 457-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯