Maksim Gorky (Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Максим Горький, 1868-ngièn 3-ngie̍t 28-ngit – 1936-ngièn 6-ngie̍t 18-ngit), ngièn-lòi miàng-sṳ ham cho Aleksey Maksimovich Peshkov (Алексей Максимович Пешков), he Ngò-lò-sṳ̂ lâu Sû-lièn ke yit chak chok-kâ.

Maksim Gorky