Lu-tet-ki

Lu-tet-ki he mèu-siá Mô-ap ńg-tsṳ́ Lu-tet lâu yit-ke Yî-set-lie̍t-ngìn kiet-fûn; tshong-fû sí-thet yî-heu, Lu-tet tui Nâ-ngò-mí lâu Yî-set-lie̍t ke Sṳ̀n péu-tha̍t vù-pí ke tsûng-sîm. Tsui-heu Lu-tet tì Yî-set-lie̍t sîn-tshu̍k tsai-fûn.

Yû-kûan Tsok-tsá編輯

Siá-tsok Poi-kín編輯

Tsú-thì Thi̍t-set編輯

Tsú-yeu Nui-yùng編輯

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám編輯

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn編輯

Chhâm-siòng編輯