Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers he NBA ke yit ke khiù-chhui, su̍k-yî Sî-khî Lièn-mèn ke Thai-phìn-yòng Chû.

Chhut-miàng ke khiù-yèn編輯