Icheon Sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Li-chhôn-sṳ (Hôn-koet))

Icheon Sṳ (Hòn-koet-ngî: 이천시/利川市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 461.3 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 209,339-ngìn.

Icheon Sṳ.
Icheon Sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯