Liàu-nèn

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Liàu-nèn-sén)
Liá-piên "Liàu-nèn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"遼寧省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Liâu-nèn he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, tshai tûng-pet thi-khî nàm-phu, nàm-lìm Vòng-hói lâu Pu̍t-hói. Sén tsṳn-fú tshai Shím-yòng.

Liâu-nèn

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯