Leo 1-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Valerius Leo Augustus, 401-ngièn - 474-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (457-ngièn - 474-ngièn chhai-vi).

Leo 1-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá