Leo 1-sṳ

Leo 1-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Valerius Leo Augustus, 401-ngièn - 474-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (457-ngièn - 474-ngièn chhai-vi).

Leo 1-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯