Lí Mìn-pok

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lee Myung-bak)

Lee Myung-bak (Hòn-koet-ngî이명박李明博 (Lí Mìn-pok), 1941-ngièn 12-ngie̍t 19-ngit –  ), thi 17-ngim Thai-hòn Mìn-koet chúng-thúng, chên-ngim Thai-hòn Mìn-koet Seoul Thi̍t-phe̍t-sṳ sṳ-chóng, 2008-ngièn chṳ 2013-ngièn ngim Nàm-hôn chúng-thúng. Lee Myung-bak chó-ngièn pit-ngia̍p yî Kô-li Thai-ho̍k song-ho̍k phu, heu-lòi chin-ngi̍p Hyundai Si̍p-thòn khì-hâ Hyundai kien-sat kûng-chok chhòng-tha̍t 27-ngièn, tâm-ngim sú-sit Chṳp-hàng-kôn. Chhiùng 1992-ngièn yit-chhṳ̍t tâm-n Koet-fi Ngi-yèn chhṳ̍t-to 1998-ngièn.

Lee Myung-bak.
Lee Myung-bak lâu Mî-koet chúng-thúng George W. Bush.