Roh Moo-hyun

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Lû Vú-hién)

Roh Moo-hyun (Hòn-ngî: 노무현/盧武鉉 Lû Vú-hién, 1946-ngièn 8-ngie̍t 6-ngit – 2009-ngièn 5-ngie̍t 23-ngit), Hòn-koet thi 16-ngim chúng-thúng. Roh Moo-hyun yî Mî-kiûn Chṳn-thâng thúng-chhṳ sṳ̀-khì ke 1946-ngièn chhut-sṳ̂n chhai Gyeongsang Nàm-tho Gimhae Sṳ.

Roh Moo-hyun.
Roh Moo-hyun lâu George W. Bush.

Sên-phìnPhiên-siá

Kâ-sṳPhiên-siá

Chó-ngiènPhiên-siá

Kau-yuk lâu Chṳt-ngia̍pPhiên-siá

Yùng-yîPhiên-siá

Sên-fa̍tPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá