Lùn-tûn Thai-ho̍k (Yîn-ngî: University of London) he yù tô-chúng hàng-chṳn thu̍k-li̍p ke ho̍k-yen lièn-ha̍p chû-sṳ̀n ke ho̍k-fú, he sṳ-kie sông kûi-mù chui-thai ke thai-ho̍k chṳ̂-yit. Chhiòn Yîn-koet thai-yok 5% ke ho̍k-sâng tû-chhai Lùn-tûn Thai-ho̍k ke ho̍k-yen chûng ho̍k-si̍p ko. Thai-ho̍k khì-hâ ke ho̍k-yen tû yúng-yû kô-thu ke chhṳ-chhṳ-khièn, kok ho̍k-yen chhai ho̍k-su̍t sông kok yû chhṳ-kâ ke liâng-vet, li-é: Lùn-tûn Chṳn-chhṳ Kîn-chi Ho̍k-yen fu-chit Sa-fi khô-ho̍k, Fòng-kâ Yîm-ngo̍k Ho̍k-yen chôn-kûng yîm-ngo̍k, Heythrop Ho̍k-yen fu-chit Sṳ̀n-ho̍k lâu Chet-ho̍k, Courtauld Ngi-su̍t Ho̍k-yen vi sṳ-kie táng-chiâm ngi-su̍t-sṳ́ ho̍k-fú tén. Lùn-tûn Thai-ho̍k Ho̍k-yen yúng-yû Yîn-koet chui vàn-cháng ke khô-hì.

Lùn-tûn Thai-ho̍k.