Lì Li̍t-kî

Lì Li̍t-kî (黎力基, Tet-ngî: Rudolf Christian Friedrich Lechler,1824-ngièn 7-ngie̍t 26-ngit -1908-ngièn 3-ngie̍t 29-ngit), Tet-koet Kî-tuk-kau Sîn-kau lòi Chûng-koet ke chhòn-kau-sṳ, Pâ-set-fi chhai Chûng-koet ke chú-yeu liâng-thô-ngìn chṳ̂-yit. Lì Li̍t-kî chhai Chûng-koet ńg-sṳ̍p-ngi ngièn (1847-ngièn -1899-ngièn). 1874-ngièn pûn sién-cho Chûng-koet Pâ-set-fi liâng-siu, lâu thùng-kûng chhai Hak-kâ thi-khî kien-li̍p ńg-sṳ̍p-yit só chhòn-kau-cham, ńg-sṳ̍p-liuk kiên ho̍k-káu. Su-sé chá chhêu-ko lióng-chhiên tô-ngìn. Kì chhai 《Lechler-Medhurst Hia̍p-ngi》(Lechler-Medhurst Accord) chṳ̂-ha hia̍p-chhu Hak-kâ Kî-tuk-thù thò-nan-chá yì-sái thin-kî to tûng-nàm-â koet-kâ. Lì Li̍t-kî tui Chûng-koet vùn-fa lâu Chûng-koet chat-ho̍k yû chhṳ̂m-ngi̍p ke ngiên-kiu ngin-sṳt, hiáu-tet kóng liù-li ke tông-thi Hak-kâ fông-ngièn lâu fân-yi̍t 《Mâ-thai-fuk-yîm》khi̍p 《Lu-kâ-fuk-yîm》 ke sṳn-kîn yi̍t-pún.

Lì Li̍t-kî.

Ngoi-phu lièn-chiap編輯