Kyūshū

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kyushu)

Kyūshū (Ngit-pún-ngî: 九州 (Kiú-chû)/ きゅうしゅう?) he Ngi̍t-pún sî-nàm phu ke Kyūshū-tó, pâu-hàm Kyūshū pún-tó song ke Ōita-yen, Miyazaki-yen, Fukuoka-yen, Saga-yen, Nagasaki-yen, Kumamoto-yen lâu Kagoshima-yen‎ yî-khi̍p ngoi-tó ke Okinawa-yen, ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-chit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.

Kyūshū.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Kín-tiám 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Hàng-chṳn 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap 編輯