Kyūshū

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kyushu)

Kyūshū (Ngit-pún-ngî: 九州 (Kiú-chû)/ きゅうしゅう?) he Ngi̍t-pún sî-nàm phu ke Kyūshū-tó, pâu-hàm Kyūshū pún-tó song ke Ōita-yen, Miyazaki-yen, Fukuoka-yen, Saga-yen, Nagasaki-yen, Kumamoto-yen lâu Kagoshima-yen‎ yî-khi̍p ngoi-tó ke Okinawa-yen, ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-chit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.

Kyūshū.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-chiapPhiên-siá