Kui-phìn-khî (桂平市) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Kui-kóng-sṳ só kón-hot ke sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Ngî-ngièn 編輯

Chûng-kau 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯