Krasnodar (Ngò-ngî: Краснода́р) he vi yî Ngò-lò-sṳ̂ nàm-phu Khù-pân hò pán ke sàng-sṳ, ya-he Krasnodar Piên-kiông-khî ke hàng-chṳn chûng-sîm.

Krasnodar.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá