Khiéu-fù-hiông

Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Fù-khiéu-hiông.

Khiéu-fù-hiông (口湖鄉) he Thòi-vân Yùn-lìm-yen ke yit-ke hiông.

Khiéufù - Kháuô͘ - (Kouhu, Yunlin County).svg

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-tsi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Tsṳn-tshṳ編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯