Karnataka

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khà-na̍p-thap-khiet-pâng)

Karnataka (Kannada-ngî: ಕರ್ನಾಟಕ, Yin-thi-ngî: कर्नाटक, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Karnataka), vi-yî Yin-thu nàm-phu. Chok vi Yin-thu ke chṳ̂-sín kûng-ngia̍p chhùng thi, kâi pâng sú-fú Bengaluru yû “ Yin-thu Si̍t-kuk ” chṳ̂ chhṳ̂n.

Karnataka.

Karnataka yû ngìn-khiéu chhêu-ko 6000 van, he Yin-thu sṳ̍p ke-ngìn-khiéu chui-kô ke pâng chṳ̂-yit; kiùn he Bengaluru chhiu yû chhêu-ko 450 van-ngìn-khiéu, than pâng nui khì-thâ sàng-sṳ ke ngìn-khiéu tû put chiuk 100 van.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯