Kevin Rudd

Kevin Rudd (Yîn-ngî: Kevin Michael Rudd, 1957-ngièn 9-ngie̍t 21-ngit- ), hien-kîm tâm-ngim Au-chû Kûng-tóng liâng-siu, tshôi 2007-ngièn 11-ngie̍t 24-ngit ke koet-fi thai-sién chûng tai-liâng Kûng-tóng kit-phai Chhṳ-yù-tóng liâng-siu John Howard liâng-thô ke tsṳp-tsṳn lièn-mèn, tshai-yî thùng-ngièn sṳ̍p-ngi-ngie̍t sâm-ngit tshut-ngim Au-chû Tsúng-lî.

Kevin Rudd

Tsó-ngièn sên-fa̍t編輯

Tshiùng-tsṳn編輯

thai-sién編輯

Chûng-koet tshìn-kiet編輯

Kâ-thìn編輯

Khiun-sṳ編輯

Fàn-kín tsṳn-tshet編輯

Ngoi-kâu tsṳn-tshet編輯

Tshâm-siòng編輯

Tshâm-kháu tsṳ̂-liau編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯