Kevin Rudd (Yîn-ngî: Kevin Michael Rudd, 1957-ngièn 9-ngie̍t 21-ngit- ), hien-kîm tâm-ngim Au-chû Kûng-tóng liâng-siu, tshôi 2007-ngièn 11-ngie̍t 24-ngit ke koet-fi thai-sién chûng tai-liâng Kûng-tóng kit-phai Chhṳ-yù-tóng liâng-siu John Howard liâng-thô ke tsṳp-tsṳn lièn-mèn, tshai-yî thùng-ngièn sṳ̍p-ngi-ngie̍t sâm-ngit tshut-ngim Au-chû Tsúng-lî.

Kevin Rudd

Tsó-ngièn sên-fa̍tPhiên-siá

Tshiùng-tsṳnPhiên-siá

thai-siénPhiên-siá

Chûng-koet tshìn-kietPhiên-siá

Kâ-thìnPhiên-siá

Khiun-sṳPhiên-siá

Fàn-kín tsṳn-tshetPhiên-siá

Ngoi-kâu tsṳn-tshetPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Tshâm-kháu tsṳ̂-liauPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá