Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet

Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet (Karachay-Balkar-ngî: Къарачай-Черкес Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet mien-chit 14,100 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 477,859 (2010-ngièn), sú-tû Cherkessk. Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet Karachay-ngìn cham ngìn-khiéu 41.0%, Cherkess-ngìn cham 11.9%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 31.6%.

Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet Koet-khì
Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet Koet-fui
Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá