Karachay-Balkar-ngî

Къарачай-Малкъар

Koet-kâ: Ngò-lò-sṳ̂
Thi-khî: Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet
Sṳ́-yung ngìn-su: 305,000
Fûn-lui: Altai Ngî-ne
Turk Ngî-chhu̍k
Karachay-Balkar-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 krc

Karachay-Balkar-ngî (Къарачай-Малкъар тил) — he Karachay-ngìn lâu Balkar-ngì ke ngî-ngièn, Karachay-Cherkessia Khiung-fò-koet ke Kôn-fông ngî-ngièn. Sṳ́-yung Karachay-Balkar-ngî ke ngìn-khiéu chúng-su thai-yok yû 305,000-ngìn (2010-ngièn thúng-kie),sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû sû-siá.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Karachay-Balkar-ngî Wikipedia