Kak-than-sṳ̂-khiet (Pô-làn-ngî: Gdańsk; Tet-ngî: Danzig), he Pô-làn Pô-mî-là-nì-â-sén ke Sén-fi, ya-he kâi-koet pet-phu yèn-hói thi-khî ke chui-thai sàng-sṳ lâu chui chhùng-yeu ke hói-kóng. Chhai Hon-sat Thùng-mèn sṳ̀-thoi yî-lòi ke 600 tô ngièn kiên, Kak-than-sṳ̂-khiet sṳ́ chûng he Pô-lò-tit-hói yèn-ngan thi-khî yit-ke chhùng-yeu ke hòng-yun lâu mo-yi chûng-sîm.

Gdańsk.
POL Gdańsk COA.svg
Gdańsk.
Gdańsk.

Hàng-chṳnPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá