Kông-ngiu̍k (Corundum) he yit-chúng yù Yòng-fa-lî (Al2O3) ke kiet-chin hìn-sṳ̀n ke pó-sa̍k, ngân-set siên-fùng. Yîn-chho̍k kông-ngiu̍k ke ngang-thu, lâu siông-tui pí chon-sa̍k kiên tâi-liâm ke ka-chhièn, kì sṳ̀n-vi chho̍k sa-chṳ́ khi̍p ngièn-mò kûng-khí ke hó chhòi-liau.

Kông-ngiu̍k.